Biuro Podróży Baltazar | Janów Lubelski

STRONA GŁÓWNA
....................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................


........................................


........................................


........................................

Program Przygodowy - 3 dni

wiek uczestnisków: 6 - 12 lat

CENA: 290 PLN        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


I dzień – Przyjazd do Janowa Lubelskiego - zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć

Godzina 9:00
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.

- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę.

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika”, pokonującego wyznaczoną trasę.

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu.

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

- Siatka tekli - wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe zespoły.

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób.

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja.

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli.

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.


Godzina 13:00 – zakwaterowanie i obiad

Godzina 14:00
Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części :
- przyrodnicza : zwierzęta i roślin występujące w Lasach Janowskich,
- historyczno – kulturowa : rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne
- gospodarka leśna : praca leśnia, szkodniki leśne, szkółkarstwo.

Ślimak – gra przyrodniczo-sportowa, której głównym zadaniem jest po przez wysiłek fizyczny poznanie przyrody polskiej. Jest to zabawa strategiczna, w której uczestnicy muszą odpowiedzieć na wiele interesujących pytań przyrodniczych oraz wykonać szereg zadań sportowych. Bardzo emocjonująca gra.


Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – dyskoteka


Dzień II

Godzina 8:00 – śniadanie

Godzina 9:00
Łowcy skarbów - gra terenowa o wielowątkowej fabule, która wciąga uczestników w wiele połączonych ze sobą w jedną całość zadań. Fabułą dla tego projektu jest historia związana ze skarbem, ukrytym gdzieś w najbliższej okolicy. Tego właśnie skarbu będą poszukiwali uczestnicy w projekcie „Łowcy skarbów”. Podczas gry, na uczestników będą czekały liczne niespodzianki i przeciwności losu. Będą oni musieli stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom o różnym stopniu trudności, zarówno fizycznym jak i intelektualnym.

Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Bunge Run- zabawa polegająca na rywalizacji pomiędzy dwoma uczestnikami na dwóch dmuchanych torach. Uczestnicy przypieci do gum muszą pokonać jak największy dystans.

Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – nocne podchody
Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w nocy jest przezwyciężenie strachu uczestników przed ciemnościami, połączone z dobrą, bezpieczną zabawą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 20-osobowych plus instruktor i wychowawca. Każda grupa wyposażona zostanie w latarkę oraz ma możliwość korzystania z łączności radiowej. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ukrytego skarbu.


        


Dzień III

Godzina 8:00 – śniadanie i wykwaterowanie

Godzina 9:00
Sumo - podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli zmierzyć się na ringu w walkach sumo. W prawdziwych walkach większość zawodników sumo posiada bardzo dużą wagę aby móc pokonać swojego rywala. Aby uczestnicy nie musieli dużo jeść będą posiadali specjalne stroje wypełnione pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę.


Mega piłkarzyki - jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków". Każdy z uczestników przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.


Mega Twister – jest to gigantyczna wersja znanej zabawy, w której uczestnicy mogą sprawdzić swoja giętkość, wytrzymałość, zdolność planowania. Wspaniała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych.


Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Wycieczka - Pracownia Garncarska + Rezerwat Imielty Ług

Garncarz – spotkanie z garncarzem, zwiedzanie prawdziwej ponad stuletniej pracowni garncarskiej, gdzie istnieje możliwość spróbowania swoich sił podczas lepienia glinianych naczyń na kole garncarskim oraz zakupu gotowych wyrobów garncarskich

Imielty Ług - rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 800 ha. Dominuje tu roślinność typowa dla torfowisk wysokich oraz roślinność wodna, szuwarowa na wydmach przylegających do stawów znajdujących się w rezerwacie. Rezerwat prezentuje wybitne wartości krajoznawcze z uwagi na rozległą powierzchnię torfowisk i stawów oraz interesującą rzeźbę terenu. Uczestnicy pokonują na boso ok. 45 minutową trasę przez torfowisko (głębokość dostosowana do wieku uczestników)


Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników
Program Integracyjny - 3 dni

wiek uczestnisków: 6 - 19 lat

CENA: 290 PLN        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


I dzień – Przyjazd do Janowa Lubelskiego - zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć

Godzina 9:00
Wycieczka autokarem - Porytowe Wzgórza + Momoty + Ostoja konika biłgorajskiego + Wystawa przyrodnicza

Porytowe Wzgórza – miejsce jednej z największych na ziemiach polskich bitew partyzanckich II Wojny Światowej, która miała miejsce w dniach 09 – 14.06.1944 r. Znajduje się tam cmentarz wojenny i pomnik poświęcony partyzantom. Przejście krótkiej trasy spacerowej przebiegającej od pomnika wzdłuż doliny rzeki Branew przez most leśnej kolejki wąskotorowej.

Momoty – zwiedzanie niezwykłego drewnianego kościółka pw. Św. Wojciecha wykonanego własnoręcznie przez nieżyjącego już ks. Pińciurka. Kościół jest perełką architektury drewnianej.

Ostoja konika biłgorajskiego – miejsce, gdzie można zobaczyć oraz zapoznać się z historią potomków dawnego tarpana, żyjących w naturalnym środowisku leśnym.

Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części :
- przyrodnicza : zwierzęta i roślin występujące w Lasach Janowskich,
- historyczno – kulturowa : rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne
- gospodarka leśna : praca leśnia, szkodniki leśne, szkółkarstwo.

Godzina 13:00 – zakwaterowanie i obiad

Godzina 14:00
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Bunge Run - zabawa polegająca na rywalizacji pomiędzy dwoma uczestnikami na dwóch dmuchanych torach. Uczestnicy przypieci do gum muszą pokonać jak największy dystans.

Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – dyskoteka


Dzień II

Godzina 8:00 – śniadanie

Godzina 9:00
12 prac herkulesa - jest to szereg konkurencji o charakterze siłowo-umysłowym, w którym uczestnicy zostają podzieleni na 10-12 osobowe zespoły rywalizujące w różnych konkurencjach. Projekt ten zmusza uczestników do kreatywnego podejścia do różnych konkurencji, generowania pomysłów oraz formowania ich w konkretne rozwiązania. Często zamiast siły będzie liczył sie spryt i inteligencja całego zespołu.


Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Park Linowy- jeden z największych parków linowych w Polsce - system przeszkód linowych o długości ok. 150 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, koncentrację. Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym i są asekurowani przez instruktora. Wspaniała zabawa.

Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – nocne podchody
Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w nocy jest przezwyciężenie strachu uczestników przed ciemnościami, połączone z dobrą, bezpieczną zabawą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 20-osobowych plus instruktor i wychowawca. Każda grupa wyposażona zostanie w latarkę oraz ma możliwość korzystania z łączności radiowej. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ukrytego skarbu.


        


Dzień III

Godzina 8:00 – śniadanie i wykwaterowanie

Godzina 9:00
Sumo - podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli zmierzyć się na ringu w walkach sumo. W prawdziwych walkach większość zawodników sumo posiada bardzo dużą wagę aby móc pokonać swojego rywala. Aby uczestnicy nie musieli dużo jeść będą posiadali specjalne stroje wypełnione pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę.


Mega piłkarzyki - jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków". Każdy z uczestników przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.


Mega Twister – jest to gigantyczna wersja znanej zabawy, w której uczestnicy mogą sprawdzić swoja giętkość, wytrzymałość, zdolność planowania. Wspaniała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych.


Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Zagadka Kryminalna
- gra terenowa, która pozwala uczestnikom na wcielenie sie w rolę detektywów mających do rozwiązania pewną zagadkę kryminalną. Uczestnicy podzieleni na zespoły poszukiwawcze będą musieli odnaleźć w terenie ukryte szczątki 25 informacji związanej z śmiercią wilka. Aby zdobyć niektóre elementy historii będą musieli stawiać czoła różnym wyzwaniom fizycznym, umysłowym. Kryminalna zagadka jest to gra o skomplikowanej fabule, która wciąga uczestników w dobrą, bezpieczną zabawę.

Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników


Program Paintballowy - 3 dni

wiek uczestnisków: 12 - 19 lat

CENA: 300 PLN        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


I dzień – Przyjazd do Janowa Lubelskiego - zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć

Godzina 9:00
Wycieczka autokarem - Porytowe Wzgórza + Momoty + Ostoja konika biłgorajskiego + Wystawa przyrodnicza

Porytowe Wzgórza – miejsce jednej z największych na ziemiach polskich bitew partyzanckich II Wojny Światowej, która miała miejsce w dniach 09 – 14.06.1944 r. Znajduje się tam cmentarz wojenny i pomnik poświęcony partyzantom. Przejście krótkiej trasy spacerowej przebiegającej od pomnika wzdłuż doliny rzeki Branew przez most leśnej kolejki wąskotorowej.

Momoty – zwiedzanie niezwykłego drewnianego kościółka pw. Św. Wojciecha wykonanego własnoręcznie przez nieżyjącego już ks. Pińciurka. Kościół jest perełką architektury drewnianej.

Ostoja konika biłgorajskiego – miejsce, gdzie można zobaczyć oraz zapoznać się z historią potomków dawnego tarpana, żyjących w naturalnym środowisku leśnym.

Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części :
- przyrodnicza : zwierzęta i roślin występujące w Lasach Janowskich,
- historyczno – kulturowa : rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne
- gospodarka leśna : praca leśnia, szkodniki leśne, szkółkarstwo.

Godzina 13:00 – zakwaterowanie i obiad

Godzina 14:00
Łowcy skarbów - gra terenowa o wielowątkowej fabule, która wciąga uczestników w wiele połączonych ze sobą w jedną całość zadań. Fabułą dla tego projektu jest historia związana ze skarbem, ukrytym gdzieś w najbliższej okolicy. Tego właśnie skarbu będą poszukiwali uczestnicy w projekcie „Łowcy skarbów”. Podczas gry, na uczestników będą czekały liczne niespodzianki i przeciwności losu. Będą oni musieli stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom o różnym stopniu trudności, zarówno fizycznym jak i intelektualnym.

Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – dyskoteka


Dzień II

Godzina 8:00 – śniadanie

Godzina 9:00
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.

- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę.

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika”, pokonującego wyznaczoną trasę.

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu.

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

- Siatka tekli - wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe zespoły.

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób.

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja.

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli.

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.


Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Paintball – dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając kulkami z farbą przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu różnych scenariuszach np.
- Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-metrową linię telefoniczną, natomiast drugi zespół to zadanie utrudnia.
- Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń muszą upolować 3 wyszkolonych, nieuzbrojonych uciekinierów.
- Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz gry leśnej.

Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – nocne podchody
Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w nocy jest przezwyciężenie strachu uczestników przed ciemnościami, połączone z dobrą, bezpieczną zabawą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 20-osobowych plus instruktor i wychowawca. Każda grupa wyposażona zostanie w latarkę oraz ma możliwość korzystania z łączności radiowej. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ukrytego skarbu.


        


Dzień III

Godzina 8:00 – śniadanie i wykwaterowanie

Godzina 9:00
Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


Dmuchana ścianka wspinaczkowa –zabawa, która daje uczestnikom możliwość sprawdzenia się podczas wspinaczki. Do wyboru są cztery drogi wspinaczkowe o różnym stopniu trudności. Istnieje możliwość rozstawienia ścianki praktycznie w każdym miejscu. Doskonała zabawa przeznaczona dla dzieci w każdym wieku.


Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.

* Budowa szałasów
* Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
* Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
* Nauka podstawowych węzłów
* Uzdatnianie wody


Godzina 14:00
Medicus – gra edukacyjna mająca na celu nauczenia uczestników postępowania w różnych sytuacjach związanych z pierwszą pomocą. Gra strategiczna medicus polega na zdobyciu jak największej ilości punktów i ukończeniu całej trasy. Podczas gry na uczestników czeka szereg pytań teoretycznych, zadań praktycznych związanych z pierwszą pomocą. Podczas gry uczestnicy będą musieli wykazać się pomysłowością, wytrzymałością fizyczną oraz sporą wiedzą.


Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników


Program Ekstremalny - 3 dni

wiek uczestnisków: 12 - 19 lat

CENA: 320 PLN        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


I dzień – Przyjazd do Janowa Lubelskiego - zapoznanie się z regulaminem i programem zajęć

Godzina 9:00
12 prac herkulesa - jest to szereg konkurencji o charakterze siłowo-umysłowym, w którym uczestnicy zostają podzieleni na 10-12 osobowe zespoły rywalizujące w różnych konkurencjach. Projekt ten zmusza uczestników do kreatywnego podejścia do różnych konkurencji, generowania pomysłów oraz formowania ich w konkretne rozwiązania. Często zamiast siły będzie liczył sie spryt i inteligencja całego zespołu.


Godzina 13:00 – zakwaterowanie i obiad

Godzina 14:00
Park Linowy- jeden z największych parków linowych w Polsce - system przeszkód linowych o długości ok. 150 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, koncentrację. Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym i są asekurowani przez instruktora. Wspaniała zabawa.

Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


Godzina 18:00 – kolacja

Godzina 20:00 – dyskoteka


Dzień II

Godzina 8:00 – śniadanie

Godzina 9:00
Misja "Wyprawa" Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Podczas wyprawy uczestnicy zostaną wywiezieni do lasu ok. 8 km i będą musieli wraz z instruktorami wrócić do miejsca oczekiwania autokaru. Podczas powrotu na uczestników czekać bedzie wiele niespodzianek:

Paintball – dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając kulkami z farbą przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu różnych scenariuszach np.
- Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-metrową linię telefoniczną, natomiast drugi zespół to zadanie utrudnia.
- Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń muszą upolować 3 wyszkolonych, nieuzbrojonych uciekinierów.
- Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz gry leśnej.

Przeprawa - jest to zabawa typowo zespołowa, która polega na przeprawieniu się na drugą stronę rzeki. Uczestnicy muszą zbudować z pomocą instruktorów "urządzenie" (tratwa, most linowy), które pomoże w przeprwieniu się na drugą stronę mokradła. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy są zabezpieczani przez instruktorów a woda, którą muszą pokonać ma głębokośc maksymalnie 0,8 metra. Jest to doskonałe zadanie integracyjne połączone z dobrą zabawą.

Marsz na orientację - pozwalają uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie. Długości tras dostosowane są do wieku uczestników. Grupa pod okiem instruktora pokonuje wyznaczona trasę.

Przeprawa przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer przez „bagno”. Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników. Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów.

Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.

* Budowa szałasów
* Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
* Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
* Nauka podstawowych węzłów
* Uzdatnianie wody


Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


W przerwie między zadaniami, około godziny 13-tej przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek

Godzina 18:00 – kolacja


Godzina 20:00 – nocne podchody
Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w nocy jest przezwyciężenie strachu uczestników przed ciemnościami, połączone z dobrą, bezpieczną zabawą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 20-osobowych plus instruktor i wychowawca. Każda grupa wyposażona zostanie w latarkę oraz ma możliwość korzystanie z łączności radiowej. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ukrytego skarbu.


        


Dzień III

Godzina 8:00 – śniadanie i wykwaterowanie

Godzina 9:00
Dmuchana ścianka wspinaczkowa –zabawa, która daje uczestnikom możliwość sprawdzenia się podczas wspinaczki. Do wyboru są cztery drogi wspinaczkowe o różnym stopniu trudności. Istnieje możliwość rozstawienia ścianki praktycznie w każdym miejscu. Doskonała zabawa przeznaczona dla dzieci w każdym wieku.


Strzelnica - konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników może sprawdzić swoją celność i precyzję. Osoba ma do pokonania kolejne stacje strzeleckie, na których zdobywa punkty.
Stanowiska strzeleckie:
- łuk tradycyjny
- łuk sportowy
- łuk orientalny
- broń śrutowa typu snajperka
- broń śrutowa krótka - kilka rodzajów
- broń śrutowa maszynowa
- proca sportowa


Godzina 13:00 – obiad

Godzina 14:00
Wycieczka - Pracownia Garncarska + Rezerwat Imielty Ług

Garncarz – spotkanie z garncarzem, zwiedzanie prawdziwej ponad stuletniej pracowni garncarskiej, gdzie istnieje możliwość spróbowania swoich sił podczas lepienia glinianych naczyń na kole garncarskim oraz zakupu gotowych wyrobów garncarskich

Imielty Ług - rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 800 ha. Dominuje tu roślinność typowa dla torfowisk wysokich oraz roślinność wodna, szuwarowa na wydmach przylegających do stawów znajdujących się w rezerwacie. Rezerwat prezentuje wybitne wartości krajoznawcze z uwagi na rozległą powierzchnię torfowisk i stawów oraz interesującą rzeźbę terenu. Uczestnicy pokonują na boso ok. 45 minutową trasę przez torfowisko (głębokość dostosowana do wieku uczestników)


Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Informacje praktyczne:

CENA ZAWIERA:
- zakwaterowanie grupy w jednym z naszych ośrodków
- wyżywienie według programu
- realizację programu (opieka doświadczonej kadry animatorów, atrakcje, bilety wstępu)
- ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:
- kosztów dojazdu do Janowa Lubelskiego

*UWAGI:
- propozycja programu (możliwe zmiany według sugesti grupy)
- liczebność grupy: 20 - 250 osób
- termin: do ustalenia........................................
GG nr: 7432421
tel: 15 872 42 84
baltazar.janow@poczta.fm

Masz pytania?
Dzwon lub pisz :)

........................................


........................................


........................................


.............................................................................................................................................................................................................................
Biuro Podróży Baltazar | tel / fax: 15 872 42 84 | kom: 887 738 091 | baltazar.janow@poczta.fm | www.baltazar.com.pl

© Baltazar 2004-2015