Biuro Podróży Baltazar | Janów Lubelski

STRONA GŁÓWNA
....................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................


........................................


........................................


........................................

Program Przygodowo - Sportowy

wiek uczestników: 6 - 19 lat

CENA: 60 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.

- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę.

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika”, pokonującego wyznaczoną trasę.

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu.

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

- Siatka tekli - wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe zespoły.

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób.

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja.

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli.

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.


Godzina 13:00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Podział grupy na trzy zespoły, które przechodzą poszczególne stacje. Czas ok. 1,5 godz. na jedną grupę na jednej stacji.

Park Linowy- jeden z największych parków linowych w Polsce - system przeszkód linowych o długości ok. 150 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, koncentrację. Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym i są asekurowani przez instruktora. Wspaniała zabawa.

Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


Marsz na orientację - pozwala uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie. Długości tras dostosowane są do wieku uczestników. Grupa zostaje podzielona na zespoły, które pod okiem instruktora pokonują trasę.


Godzina 19:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Poznawczo - Sportowy

wiek uczestników: 6 - 19 lat

CENA: 45 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:

Godzina 9:00
Wycieczka - Porytowe Wzgórza + Momoty + Ostoja konika biłgorajskiego

Porytowe Wzgórza - miejsce jednej z największych bitew partyzanckich okresu II wojny światowej która rozegrała się w dniach 09-14.06.1944 roku, gdzie znajduje się cmentarz wojenny i pomnik poświęcony partyzantom. Przejście krótkiej trasy spacerowej przebiegajšcej od pomnika wzdłuż doliny rzeki Branew przez most leśnej kolejki wąskotorowej.

Momoty - zwiedzanie niezwykłego drewnianego kościółka pw. św. Wojciecha wykonanego własnoręcznie przez nie żyjącego już ks. Pińciurka. Kościół stanowi perełkę architektury drewnianej.

Ostoja konika biłgorajskiego - miejsce gdzie można zobaczyć oraz zapoznać się z historią potomków dawnego tarpana, żyjących w naturalnym środowisku leśnym.

Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części:
- Przyrodnicza - zwierzęta, ptaki, rośliny występujące w Lasach Janowskich
- Historyczno-kulturowa - rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne
- Gospodarka leśna - praca leśnika, szkółkarstwo, szkodniki leśne

Ślimak – gra przyrodniczo-sportowa, której głównym zadaniem jest po przez wysiłek fizyczny poznanie przyrody polskiej. Jest to zabawa strategiczna, w której uczestnicy muszą odpowiedzieć na wiele interesujących pytań przyrodniczych oraz wykonać szereg zadań sportowych. Bardzo emocjonująca gra.


Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Łowcy skarbów - gra terenowa o wielowątkowej fabule, która wciąga uczestników w wiele połączonych ze sobą w jedną całość zadań. Fabułą dla tej gry jest historia związana ze skarbem, ukrytym gdzieś w najbliższej okolicy. Tego właśnie tego skarbu będą poszukiwali uczestnicy. Podczas gry na uczestników będą czekały liczne niespodzianki i przeciwności losu. Będą oni musieli stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom o różnym stopniu trudności, zarówno fizycznym jak i intelektualnym.


Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Rekreacyjny

wiek uczestników: 6 - 12 lat

CENA: 60 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Sumo - podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli zmierzyć się na ringu w walkach sumo. W prawdziwych walkach większość zawodników sumo posiada bardzo dużą wagę aby móc pokonać swojego rywala. Aby uczestnicy nie musieli dużo jeść będą posiadali specjalne stroje wypełnione pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę.


Mega piłkarzyki - jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków". Każdy z uczestników przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.


Mega Twister – jest to gigantyczna wersja znanej zabawy, w której uczestnicy mogą sprawdzić swoja giętkość, wytrzymałość, zdolność planowania. Wspaniała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych.


Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.

* Budowa szałasów
* Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
* Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
* Nauka podstawowych węzłów
* Uzdatnianie wody


Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Integracyjny

wiek uczestników: 6 - 19 lat

CENA: 75 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.

- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę.

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika”, pokonującego wyznaczoną trasę.

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu.

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

- Siatka tekli - wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe zespoły.

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób.

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja.

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli.

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.


Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Park Linowy - jeden z największych parków linowych w Polsce - system przeszkód linowych o długości ok. 150 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, koncentrację. Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym i są asekurowani przez instruktora. Wspaniała zabawa.

Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Edukacyjny

wiek uczestników: 6 - 12 lat

CENA: 45 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Wycieczka - Wystawa przyrodnicza
Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części:
- Przyrodnicza - zwierzęta, ptaki, rośliny występujące w Lasach Janowskich
- Historyczno-kulturowa - rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne
- Gospodarka leśna – praca leśnika, szkółkarstwo, szkodniki leśne


Scieżka przyrodnicza - przy Nadleśnictwie Janów Lubelski. Tematyka ścieżki obejmuje następujące stanowiska: obszarowa ochrona przyrody, porostowa skala czystości powietrza, ile pięter ma nasz las, dbajmy o nasz las, jodła pospolita, mrówka rudnica, widłaki, wilgotny bór mieszany, enklawa śródleśna, buk pospolity (pomnik przyrody), mieszkańcy mokradeł


Ślimak – gra przyrodniczo-sportowa, której głównym zadaniem jest po przez wysiłek fizyczny poznanie przyrody polskiej. Jest to zabawa strategiczna, w której uczestnicy muszą odpowiedzieć na wiele interesujących pytań przyrodniczych oraz wykonać szereg zadań sportowych. Bardzo emocjonująca gra.


Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.

- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę.

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika”, pokonującego wyznaczoną trasę.

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu.

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych.

- Siatka tekli - wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe zespoły.

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób.

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja.

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli.

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.


Mega Twister – jest to gigantyczna wersja znanej zabawy, w której uczestnicy mogą sprawdzić swoja giętkość, wytrzymałość, zdolność planowania. Wspaniała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych.


b>Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Ekstremalny

wiek uczestników: 13 - 19 lat

CENA: 80 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Park Linowy - jeden z największych parków linowych w Polsce - system przeszkód linowych o długości ok. 150 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, koncentrację. Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym i są asekurowani przez instruktora. Wspaniała zabawa.

Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Marsz na orientację - pozwala uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie. Długości tras dostosowane są do wieku uczestników. Grupa pod okiem instruktora pokonuje wyznaczona trasę.

Strzelnica - konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników może sprawdzić swoją celność i precyzję. Osoba ma do pokonania kolejne stacje strzeleckie, na których zdobywa punkty.
Stanowiska strzeleckie:
-łuk tradycyjny
-łuk sportowy
-broń gładkolufowa typu „snajperka
-broń pneumatyczna krótka typu „glock”
-broń pneumatyczna - ciężki karabin maszynowy typu M249SAW
-broń pneumatyczna - karabin maszynowy typu Kałasznikow
-proca sportowa

Przeprawa przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer przez „bagno”. Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników. Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów.

Godzina 18:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Paintballowy

wiek uczestników: 13 - 19 lat

CENA: 70 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Zagadka Kryminalna - jest to gra terenowa, która pozwala uczestnikom na wcielenie sie w rolę detektywów mających do rozwiązania pewną zagadkę kryminalną. Uczestnicy podzieleni na zespoły poszukiwawcze będą musieli odnaleźć w terenie ukryte szczątki 25 informacji związanej z śmiercią wilka. Aby zdobyć niektóre elementy historii będą musieli stawiać czoła różnym wyzwaniom fizycznym, umysłowym. Kryminalna zagadka jest to gra o skomplikowanej fabule, która wciąga uczestników w dobrą, bezpieczną zabawę.


Godzina 13:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek


Godzina 14:00
Paintball – dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając kulkami z farbą przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu różnych scenariuszach np.
- Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-metrową linię telefoniczną, natomiast drugi zespół to zadanie utrudnia.
- Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń muszą upolować 3 wyszkolonych, nieuzbrojonych uciekinierów.
- Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz gry leśnej.

Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.

* Budowa szałasów
* Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
* Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
* Nauka podstawowych węzłów
* Uzdatnianie wody


Godzina 18:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestników

Program Survivalowy

wiek uczestników: 13 - 19 lat

CENA: 90 PLN


        


RAMOWY PROGRAM POBYTU:


Godzina 9:00
Misja "Wyprawa"
Wyprawa samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Podczas wyprawy pokonywanie mokradeł, wzniesień, wydm i wielu innych przeszkód terenowych. Uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać zakopane samochody. Jeżeli dopisze szczęście spotkamy również bobrowe żeremia.

Podczas wyprawy uczestnicy zostaną wywiezieni do lasu ok. 8 km i będą musieli wraz z instruktorami wrócić do miejsca oczekiwania autokaru. Podczas powrotu na uczestników czekać bedzie wiele niespodzianek:

Paintball – dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając kulkami z farbą przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu różnych scenariuszach np.
- Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-metrową linię telefoniczną, natomiast drugi zespół to zadanie utrudnia.
- Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń muszą upolować 3 wyszkolonych, nieuzbrojonych uciekinierów.
- Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz gry leśnej.

Przeprawa - jest to zabawa typowo zespołowa, która polega na przeprawieniu się na drugą stronę rzeki. Uczestnicy muszą zbudować z pomocą instruktorów "urządzenie" (tratwa, most linowy), które pomoże w przeprwieniu się na drugą stronę mokradła. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy są zabezpieczani przez instruktorów a woda, którą muszą pokonać ma głębokośc maksymalnie 0,8 metra. Jest to doskonałe zadanie integracyjne połączone z dobrą zabawą.

Marsz na orientację - pozwalają uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie. Długości tras dostosowane są do wieku uczestników. Grupa pod okiem instruktora pokonuje wyznaczona trasę.

Przeprawa przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer przez „bagno”. Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników. Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów.

Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.

* Budowa szałasów
* Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
* Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
* Nauka podstawowych węzłów
* Uzdatnianie wody


Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.


W przerwie między zadaniami, około godziny 13-tej przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek

Godzina 17:00 - zakończenie imprezy – wyjazd uczestnikówInformacje praktyczne

CENA ZAWIERA:
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- realizację programu (opieka doświadczonej kadry animatorów, atrakcje, bilety wstępu)
- ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:
- kosztów dojazdu do Janowa Lubelskiego

*UWAGI:
- propozycja programu (możliwe zmiany według sugesti grupy)
- liczebność grupy: 20 - 300 osób
- termin: do ustalenia........................................
GG nr: 7432421
tel: 15 872 42 84
baltazar.janow@poczta.fm

Masz pytania?
Dzwon lub pisz :)

........................................


........................................


........................................


.............................................................................................................................................................................................................................
Biuro Podróży Baltazar | tel / fax: 15 872 42 84 | kom: 887 738 091 | baltazar.janow@poczta.fm | www.baltazar.com.pl

© Baltazar 2004-2015